Bestuurders gezocht

Door verschillende omstandigheden komen binnen het bestuur van Scouting Corvus Corone op korte termijn 2 functies vrij. Een volledig bezet bestuur is van groot belang om de vereniging in goede banen te leiden. De leidingteams doen dit voor de speltakken, het bestuur doet dit voor alle zaken die ertoe bijdragen dat de leidingteams alle activiteiten kunnen organiseren en dat daarvoor de benodigde middelen aanwezig zijn. Dat gaat van spelmateriaal en tenten tot het terrein en de gebouwen. Ook verzorgt het bestuur de uitwerking van beleid en andere noodzakelijke administratieve zaken. Natuurlijk houden we ons ook goed op de hoogte van alles wat er binnen de vereniging speelt, daarvoor hebben we regelmatig overleg met alle vrijwilligers samen, dit noemen we binnen scouting de groepsraad. En ook hebben we bestuursvergaderingen, deze zijn wat minder frequent. Daarin bespreken we de belangrijke, actuele zaken en wordt er een taakverdeling afgesproken.

Voor de aanvulling van het bestuur zijn we op zoek naar:

Secretaris.
De secretaris is binnen het bestuur 1 van de belangrijkste personen. Hij/zij is de spil in het web en zorgt voor orde in de dagelijkse gang van zaken. De secretaris is verantwoordelijk voor het verslag leggen (notuleren) van de bestuursvergaderingen en de groepsraad. Vooraf verstuurt de secretaris de uitnodigingen hiervoor en bijbehorende agenda. De agenda wordt in samenspraak met de voorzitter opgemaakt.
Daarnaast is de secretaris het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over Scouting Corvus Corone. De ledenadministratie in het centrale online ledenadministratie systeem van Scouting Nederland (SOL) kan door de secretaris worden benaderd en bewerkt.
De secretaris wordt bij accepteren van de functie ingeschreven in SOL en daarmee lid van zowel Scouting Corvus Corone als van Scouting Nederland. Daarnaast is de registratie van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een vereiste. Deze wordt door Scouting Corvus Corone aangevraagd.

Algemeen lid.
Het bestuur van Scouting Corvus Corone bestaat uit een statutair vastgelegd minimaal aantal leden. Naast de voorzitter, secretaris en de penningmeester zijn dat minimaal twee algemeen bestuursleden. Een algemeen bestuurslid heeft geen specifieke functie, maar is niet minder belangrijk. Als algemeen lid denkt u mee over het te volgen beleid, de actuele zaken en kan een taak worden opgenomen om deze ten uitvoer te brengen. Dit kan van alles zijn. Vaak terugkerende zaken zijn contact met derde partijen voor informatie, offertes aanvragen of organiseren/coördineren van zaken die uitgevoerd gaan worden.
Een algemeen bestuurslid wordt bij accepteren van de functie ingeschreven in SOL (Scouts online, het ledenadministratie systeem van Scouting Nederland) en daarmee lid van zowel Scouting Corvus Corone als van Scouting Nederland. Daarnaast is de registratie van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een vereiste. Deze wordt door Scouting Corvus Corone aangevraagd.

Heeft u interesse in een bestuursfunctie bij Scouting Corvus Corone, wilt u wat extra informatie of kent u iemand die interesse heeft, neemt u dan contact op met de voorzitter (Leon Krauts), via e-mail [email protected] of telefonisch 06-30668592.

Gerelateerde afbeeldingen:

This entry was posted in Groep. Bookmark the permalink.

Comments are closed.